İÇLİ BİMS HAKKINDA

SAĞLIKLI MEKANLAR OLUŞTURUR. Doğal olmayan yapı malzemelerinde kullanılan kimyevi maddelerinin, yer altı manyetizmanın yayımladığı elektromanyetik dalgaların, güneş ve diğer kaynaklardan gelen ultraviyole ve radyasyonik zararlı ışınımların insan sağlığını olumsuz etkilemesi ve bazı hastalıklara yol açmasını engellemenin bir yolu da yaşadığımız mekanların inşaasında bims (ponza) kullanmaktadır.İşte bu yüzdendir ki İçli Bims bimsblokları yaşanabilecek doğal ve sağlıklı mekanlar oluşturur. 

YÜKSEK ISI YALITIMI SAĞLAR Üretim teknolojisinin beraberinde hammadde olarak kullanılan bimsin; doğal, hafif ve gözenekli yapıya sahip olması nedeni ile ısı depo etme yeteneğinin mükemmel oluşu, kış aylarında ısıtmanın durması halinde çabuk soğumaya, yaz aylarında ise güneş etkisi altındaki yapı bileşenlerinin çevrelediği mekanlarda sıcaklıkların aşırı yüklenmesini önlediğinden İçli Bims bimsblokları yüksek ısı yalıtımı sağlar.

YANGINA DAYANIM SAĞLAR Yapı malzemelerinin bazıları bünyesinde bulunan kristal su nedeniyle yangına karşı dayanıksız olmaktadır.Bims agregaları ve üretiminde de ilave olarak herhangi bir organik madde kullanılmadığından yanmaz ve duman oluşturmaz. İçli Bims bimsblokları bims hammaddesinden imal edildiğinden yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel dayanım sağlar ve yangına karşı en dayanıklı yapı elemanıdır. 

SES YALITIMI SAĞLAR Bimsten mamül yapı elemanları homojen dağılmış eşsiz boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalıcı ses izolasyonuna sahip yapı malzemeleridir.Bu nedenle İçli Bims bimsblokları ile örülen duvarlar yüksek frekansa maruz mekanlarda bile sessiz bir ortam oluşturmaktadır.

SAĞLAMDIR (DEPREME DAYANIKLIDIR) Doğal bims agregası ile teknolojik olarak üretilen İçli Bims bimsblokları diğer yapı elemanlarına göre daha mukavemetli olup, (Karakteristik basınç mukavemeti ort. 1,9 N/mm2 dir.) yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır.Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için deprem şoklarını, kırılma ve çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve deprem dayanımı sağlar.

ÇEVRE DOSTUDUR İçli Bims bimsbloklarının imalinde son derece düşük bir enerji kullanımı ihtiyacı söz konusudur.Üretiminde herhangi bir kimyasal veya biyolojik malzeme ve teknik kesinlikle kullanılmaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretim esnasında işci sağlığı açısından herhangi bir tehlike kesinlikle bulunmadığından; İçli Bims bimsblokları çevre dostudur.

EKONOMİKTİR İnşaatların diğer yapı elemanlarıyla yapılan duvarlarında kaba ve ince sıvaya ihtiyaç duyulurken, İçli Bims bimsblokları ile yapılan duvarlar tek kat sıva çözümünü getirdiği için ekonomiktir.Ürünlerin düzgün yüzeyli olmaları dış sıvalarda daha az sıva kullanılması, iç duvarlarda direkt olarak alçı sıva uygulaması yapılması, uygulamada daha az zaiyat vemesi,hızlı duvar imali, örgü harçlarının daha az sarf olması gibi etkenlerden dolayı ekonomiktir.

HAFİFTİR Duvar örgülerinde yapı elemanı olarak kullanılan elemanların birim ağırlıklarının düşük olması, inşa edilen binanın ölü yük değerinin düşürülmesinde çok önemli bir etkendir. Bitmiş ve boyaya hazır hale gelmiş olan İçli Bims bimsbloklar ile yapılan duvarların tuğla ile yapılmış olan duvarlara kıyasla % 7-34 arasında daha hafiftir. Bu da binanın statiği açısından önemli bir hafifliktir.